zondag 10 december 2017

Philippe Bär

Gisteren nam Frans Wiertz afscheid als bisschop van Roermond. Franciscus Jozef Maria (Frans) Wiertz was een week eerder 75 jaar geworden, een leeftijd die de Roomse geestelijkheid tot emeritaat dwingt. Wie hem opvolgt, is nog onbekend. Daarover zal de paus een beslissing gaan nemen.
Wat rondsnuffelt op Wikipedia over de Bisschoppen van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie, kwam ik de naam tegen van Philippe Bär. Achter zijn naam staan de letters OSB, wat inhoudt dat Bär behoort tot de orde der Benedictijnen. Dat is een orde die mij na aan het hart ligt.
Interessanter is de levensloop van deze emeritus bisschop van het Bisdom Rotterdam en militair ordinarius (legerbisschop). Bär werd geboren op Celebes (het huidige Sulawesi) in het toenmalige Nederlands-Indië in een Nederlands-hervormd gezin. Waarom ik dit curriculum vitae zo boeiend vindt?
Deels omdat Bär op Celebes is geboren. Na het lezen van het boek De Overkant van Ernst Jansz, heb ik een lichte en bescheiden fascinatie voor het voormalige Nederlands-Indië. Maar nog merkwaardig er is Bärs kerkelijke levensgang. Nederlands-Hervormd gedoopt, een studie (protestantse) theologie aan de Universiteit Utrecht en sloot zich korte tijd aan bij de oudkatholieke Kerk van Nederland en studeerde aan het oudkatholieke seminarie te Amersfoort. Vervolgens ging hij over naar de Rooms-Katholieke Kerk en trad in 1954 in in het Benedictijner klooster van Chevetogne in België met als kloosternaam Philippe.
Het zou zomaar mijn verhaal kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten