vrijdag 26 oktober 2018

Nieuwe monniken Westmalle

WESTMALLE De probeerdagen in de abdij van Westmalle waren uiterst succesvol: drie mannen zijn als novice ingekleed. Volgend jaar komt er een vervolg.
In februari lanceerde de Abdij der Trappisten een opvallende oproep naar alleenstaande mannen. Wie wou, kon een weekendje van het abdijleven komen proeven. De oproep was gericht naar ‘mannen die naar het leven verlangen’. Bedoeling was om het dagritme van de broeders te volgen: bidden, mediteren, handenarbeid en de Bijbel lezen.
De interesse was massaal. De broeders kregen zoveel aanvragen dat ze een selectie moesten maken. Uiteindelijk leefden 17 alleenstaande mannen tussen de 18 en 65 jaar twee dagen bij de paters in de abdij. Voor drie van hen viel het zo goed mee dat ze intussen als novice zijn ingekleed. Ze starten nu een vorming in de traditie en spiritualiteit van de Trappisten om uiteindelijk definitief tot het klooster toe te treden.

Yannic Coussement
“Voorlopig worden de drie veertigplussers nog wat afgeschermd,” zegt broeder Guerric, die de meeleefdagen organiseerde, aan de Mediahuis-kranten. Het gaat onder meer om de 49-jarige Deinzenaar Yannic Coussement, die eerder in de horeca en luchtvaart werkte.
Coussement zei eerder over zijn verblijf: “Ik ben echt onder de indruk: de gastvrijheid, de openheid, de broederliefde, de vriendelijkheid, de vrede onderling en naar de andere mensen toe, de harmonie, het ritme. Jammer dat ik dit nu pas kon doen. Als ik dit op m’n twintigste had meegemaakt, dan had ik nu ongetwijfeld een ander leven.”
Door het overdonderende succes wil de abdij volgend jaar opnieuw meeleefweekends organiseren. Ze gaan nog meer inzetten op communicatie “omdat ze ook jongere mannen willen bereiken.”

Bron: De Morgen

donderdag 18 oktober 2018

Sagrada Familia

Na 133 jaar komt er eindelijk een officiële bouwvergunning voor de Sagrada Familia, de kathedraal naar het ontwerp van Antoni Gaudí in Barcelona. Het kerkbestuur en de gemeente hebben daarover overeenstemming bereikt. De eerste steen voor de Sagrada Familia werd in 1882 gelegd. Volgens de huidige planning moet de bouw in 2026 zijn afgerond.
Een mooi gebouw, die Sagrada Familia. De Sagrada Família (Catalaans) of Sagrada Familia (Spaans), voluit Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família betekent Basiliek en Boetetempel van de Heilige Familie. Die heilige familie wordt gevormd door Jezus, zijn moeder Maria en “stiefvader” Jozef.
Een indrukwekkend gebouw, dat 7 november 2010 door paus Benedictus XVI tot basiliek gewijd. Katholieken weten wel iets van het bouwen van een degelijk godshuis. Protestanten hebben dat veel minder. Het moet in dit ondermaanse bestaan immers niet gaan om uiterlijk vertoon en dat soort gekkigheden.
En toch. Zo'n kerkgebouw wijst niet naar de mensen. Zo'n gebouw wijst omhoog. Letterlijk. En daarmee ook figuurlijk. Alsof ook het gebouw aantoont dat het niet gaat om het ondermaanse bestaan. Maar het verwijst naar de Chief Commander. Dáár draait het om. De kerktorens wijzen aan waar je Hem kunt vinden.

vrijdag 12 oktober 2018

Oecumene

Hoe oecumenisch is het gereformeerd-vrijgemaakte kerkboek? De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vormen het kerkgenootschap waarin ik ben geboren en getogen. Met de oecumene wordt de religieuze eenheid aangeduid. De eenheid tussen de strenge protestantse kerk en de katholieke kerk is niet heel dik.
Desalniettemin werd in het gereformeerd kerkboek (editie 2006) een tekst opgenomen van Huub Oosterhuis. De voormalige jezuïet en priester is verantwoordelijk voor het lied Zo Vriendelijk En Veilig Als Het Licht, dat als laatste gezang in het kerkboek is opgenomen onder het nummer 174. In de editie van 2017 is het lied van Hubertus Gerardus Josephus Henricus (Huub) Oosterhuis, vriend van prins Claus, gesneuveld. Zoals helaas wel meer gezangen.
Daar staat gelukkig wel iets tegenover. Want het psalmen-gedeelte is aangevuld met een extra tekst. Psalm 96 kent naast de reguliere vertaling ook een bewerking. Het betreft de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, op melodie gezet door Herman Strategier. De vrijgemaakte broeders en zusters vermelden voor de volledigheid:

Tekst Ida M. Gerhard (1905 – 1997)
Marie H. van der Zeyde (1905 – 1990) Psalm 96, 1, 2, 8, 9
Melodie Herman Strategier (1912 – 1988)

Helaas kloppen de initialen en de spelling van Ida's achternaam niet in dit Psalmboek. De dichteres heette voluit Ida Gardina Margaretha Gerhardt. Maar dat zal ik de bloemlezers niet euvel duiden. Als het bij de volgende druk maar wordt aangepast.
De opgenomen tekst luidt als volgt:

Refrein
Zing en speel voor de Heer van ganser harte.
Zeg voor alles dank aan God.
Zing en speel voor de Heer van ganser harte.
Zeg voor alles dank aan God.

Voorzang
1. Zing nu de heer een nieuw lied, een nieuw lied,
zing de Heer, aarde alom;
zing de Heer, zegen zijn naam,
dag op dag verkondig zijn heil.

Refrein

Voorzang
2. Eer de Heer om zijn heerlijke naam:
draag dan uw gaven, uw gaven Hem aan
kom in zijn hoven, zijn hoven aangetreden.
Buig, plechtig getooid, voor de Heer.

Refrein

Doxologie, indien gewenst
3. Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest, Vader,
Zoon en heilige Geest, tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen, amen

Refrein

Hoe religieus eensgezind zijn de gereformeerd-vrijgemaakten? De oecumene wordt via de Psalmen gezocht.

De tekst uit Psalm 96A:
© 2017, Gereformeerde Kerken in Nederland

zaterdag 6 oktober 2018

Trappistenabdij recycleert water

De trappistenbrouwerij van Westmalle springt spaarzaam om met water. Daarom hebben de provincie en de Universiteit Antwerpen naar dat voorbeeld het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum (LED) Water opgericht.

woensdag 3 oktober 2018

Sister Sinead

Sinead O’Connor werd uitgenodigd bij Saturday Night Live om op te komen treden. Tijdens de repetities liet de zangeres een foto zien, terwijl ze War van Bob Marley: “We have confidence in good over evil.” De betreffende foto betrof een vluchtelingenkind. Tijdens de live-uitzending liet sister Sinead eveneens een foto zien, maar deze keer een afbeelding van paus Johannes Paulus II: Fight the real enemy.
Twee weken later was O'Connor een van de artiesten bij The 30th Anniversary Concert Celebration. Een avondvullende show ter ere van ‘Bob Dylan’, de debuutplaat van de zanger. Daarbij vierde de zanger zelf ook zijn vijftigste verjaardag. Tel daarbij op dat de algemene maar nooit onderbouwde verwachting was dat Dylan zijn gitaar aan de wilgen zou hangen – reden genoeg om nog eens flink uit te pakken.
 De kortgeschoren Ierse zangeres zou I Believe In You komen zingen, een gospel van de hand van Dylan. Maar Sister Sinead kwam niet aan zingen toe, ondanks het inzetten van de begeleidingsband – het publiek jouwde haar uit. Niet lang daarvoor had zij, verkleed als de Paus, de misstanden in de kerk willen aankaarten. Deze actie werd door de Dylan-fans blijkbaar niet geaccepteerd. Sinead O’Connor was haar tijd ver vooruit, zeggen we met de kennis van nu.
De zangeres reageerde op het publiek door het nummer War te declameren, wat zij dus ook bij Saturday Night Live heeft gedaan. Na afloop van haar optreden, werd Sinead O’Connor opgevangen in de handen van Kris Kristofferson, die over dit incident weer een liedje schreef, Sister Sinead, te vinden op Closer To The Bone uit 2009.
Tijdens het boe-geroep adviseerde Kristofferson, die met Dyan in de film Pat Garrett and Billy the Kid, speelde: “Don't let the bastards get you down.” “I'm not down,” was haar reactie. Maybe she’s crazy and maybe she ain’t, but so was Picasso and so were the saints.
Inmiddels dus 26 jaar geleden alweer. We weten meer over het gedoe in de Kerk dan een kwart eeuw geleden. Mede dankzij Sinead O'Connor? Dat is voor de historici.

Zie ook FritsTromp.nl.

dinsdag 2 oktober 2018

Psalm 84

Gelukkig de mensen die sterk zijn in U,
met de pelgrimsweg in het hart;

van kracht tot kracht gaan zij voort
om op Sion voor God te verschijnen.

In uw voorhoven, Heer,
is mij één dag toch meer dan duizend dagen;
gelukzalig de mens wiens rust is in U.

Hoe hartverrukkend uw woningen,
Heer der hèmelse scháren, *
mijn ziel vergaat van verlanen
naar de voorhoven van de Héer;

mijn hart, ja àl wat ik bén, *
het roept tot de levende Gód.

Vindt zelfs de mùs niet een húis, *
heeft niet de zwaluw haar nest
waar zij haar jóngěn mag bergen?

O, uw altaren te naderen,
Heer der hèmelse scháren, *
Gij, mijn koning, mijn Gód!

Gelukkig die wònen in uw húis, *
die immer U mogen lóven;

gelukkig de mensen die stèrk zijn in Ú, *
met de pelgrimsweg in het hárt.

Gaan zij door een laagte van dòrre woestíjngroei, *
een oase scheppen zij daar:

de eerste regen daalt er weldádig;
van kracht tot kràcht gaan zij vóort *
om op Sion voor God te verschijnen.

Heer, God der hemelse scharen,
hoor Gìj dan mijn gebéd,
verhoor mij, o God van Jákob;

God die ons bevèiligt, zie néer, *
aanschouw die is uw gezálfde.

In uw vòorhoven is mij een dág *
meer toch dan dúizěnd dagen;

liever te staan op die drempel
daar, in het hùis van mijn Gód, *
dan te wijlen in de tenten der bóosheid.

Want een wering, een schíld ĭs de Hèer, *
zijn gunst schenke God ons, zijn lúister;

de Heer zal geen zègening onthóuden *
aan wie in oprechtheid hun wég gaan.

Heer der hèmelse scháren, *
gelukzalig de mens wiens rust is in Ú.

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zoon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor ímmer; *
tot in de eeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschieten leden van de Puttense verzetsbeweging een auto van de Duitse Wehrmacht. Een Duitse officier komt om het leven, net als een verzetsman. Een dag later wreken de Duitsers zich. Ze omsingelen Putten. Mannen en vrouwen worden gescheiden en honderden huizen gaan in vlammen op. De Duitsers schieten zes mannen en een vrouw dood. Op 2 oktober worden 661 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Later komen 59 mannen vrij. De overige 602 mannen worden naar concentratiekampen vervoerd. In totaal komen 552 mannen om het leven. Voordat de mannen worden weggevoerd zingen ze psalm 84: “Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, die kiest de welgebaande wegen.”

© Bid, Luister, Leef, Rick Timmermans en Heleen Dekens, eerste druk 2012, Uitgeverij Plateau Barneveld

Dit blog verscheen ook op FritsTromp.nl.