woensdag 13 november 2019

Juliana van Norwich

Juliana van Norwich (ca. 1342 – ca. 1416) was een Engels mystica en schrijfster van Sixteen Revelations of Divine Love, dat beschouwd wordt als het eerste door een vrouw geschreven Middelengelse boek.
Haar naam is verbonden aan de Church of St Julian in Norwich, waar zij haar leven sleet in gebed en contemplatie als kluizenaar in een cel die aan de kerk was aangebouwd.
Op 30-jarige leeftijd leed zij aan een ernstige ziekte en, in de overtuiging dat zij spoedig zou sterven, kreeg zij vijftien visioenen van Christus. Deze visioenen vonden volgens haar geschriften 8 mei 1373 plaats en duurden vijf uur. Een zestiende visioen volgde een dag later. Zij beschreef de visioenen kort nadat ze hadden plaatsgevonden en 20 jaar later nogmaals, met meer theologische diepgang. Haar conclusie was dat de goddelijke liefde de oplossing was voor alle problemen van het menselijk bestaan. Zij werd hiermee in Engeland een bekende geestelijke autoriteit en werd bezocht door onder meer de Engelse mystica Margery Kempe.

Bron: Wikipedia

dinsdag 12 november 2019

Completen

Vijf nachten was ik in het klooster van Westmalle. Bij de cisterciënzers, de bierbrouwers. Vanmiddag ben ik weer thuis gekomen. Daarmee moet ik het weer doen zonder de completen.
De completen vormen het laatste officie van het monastieke getijdengebed, meldt het boekje met de liturgie. De gewoonte om voor het slapengaan een speciaal gebed te verrichten, gaat terug op de eerste eeuwen van het christendom, zoals bij Hippolytus, Eusebius van Caesarea en Johannes Cassanius. Benedictus introduceerde de term completen.
Tot de achtste eeuw baden de monniken de completen in hun slaapcel, wat het niet-officiële karakter ervan benadrukt. Sint Basilus noemde psalm 91 het hoofdbestanddeel van deze officie. De kerngedachte is daarbij het vertrouwen in Gods bescherming tijdens de nahct.
De afsluiting van de completen met het Salve Regina, een groet aan Jezus' moeder die als koningin wordt aangesproken, is typisch voor de liturgie van de cisterciënzers.

donderdag 7 november 2019

Hoe men de gasten moet ontvangen

Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen”.
Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.
Zodra dus een gast wordt gemeld, gaan de overste en de broeders hem tegemoet met de meest liefdevolle voorkomendheid.
Eerst moeten zij samen bidden en dan begroeten zij elkaar met de vredekus.

maandag 4 november 2019

Kerkgebouwen

Een grote brand heeft maandag de kerk van Hoogmade volledig verwoest. Tijdens onderhoud vloog de kerk in de fik, waarna in de middag de kenmerkende torenspits van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk instortte. De brand kwam door het afbranden van verf in de kerk. 
Bij een ramkraak in een kathedraal in de Zuid-Franse plaats Oloron-Sainte-Marie, is maandagochtend de eeuwenoude kerkschat buitgemaakt. De daders ramden de kerk met een boomstam die vastzat aan een Peugeot 106. Vervolgens zaagden zij het metalen hek door waarmee de kerkschat was beschermd. Onder de gestolen kunstvoorwerpen zijn zilveren kelken en een monstrans. Sommige voorwerpen komen uit de zestiende eeuw. De kathedraal staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De kerkdeur die werd geramd, dateert uit de middeleeuwen en is gemaakt van massief hout.

zaterdag 2 november 2019

Allerzielen, wat was dat ook alweer?

Het is 2 november en dus wordt weer Allerzielen gevierd. Door katholieken, maar ook door steeds meer anderen.
Begin deze eeuw leek Allerzielen in ons land een rooms-katholieke gedenkdag op z’n retour. Maar de laatste jaren grijpen ook steeds meer niet-katholieken de dag aan als een moment om stil te staan bij overledenen. Of om, zoals steeds vaker gezegd wordt, het leven van geliefden te vieren.

1. Wat is Allerzielen?
Het is een van de belangrijkste dagen op de kalender van de Rooms-Katholieke Kerk. Op 2 november herdenkt de kerk al sinds de middeleeuwen de overledenen. Tijdens Allerzielen is er bijzondere aandacht voor de nagedachtenis van degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden, maar gelovigen staan ook stil bij geliefden die al jaren terug zijn gestorven.

2. Is Allerzielen hetzelfde als Allerheiligen?
Nee, Allerheiligen valt altijd op 1 november. Die dag is vanouds gewijd aan allen van wie vaststaat dat ze ‘heilig’, oftewel voorbeeldig, hebben geleefd. Dat betreft ook mensen die niet op de heiligenkalender staan.
Allerzielen was oorspronkelijk bedoeld om te bidden voor de overledenen die ‘nog niet voor altijd bij de Heer zijn’. Met andere woorden: die nog in het vagevuur verkeren. Veel katholieken geloven niet meer in een vagevuur of dat onderscheid tussen ‘heilige’ en modale gelovigen en voor hen vallen beide dagen min of meer samen.

3. Wordt Allerzielen in de Rooms-Katholieke Kerk nog altijd herdacht?
Zeker, in elke rooms-katholieke parochie is er een speciale viering, waarna de gelovigen een lichtje branden bij het graf van een geliefde. Katholieken spreken wel van ‘echt allerzielenweer’: regenachtig en winderig.

4. Maar Allerzielen wordt toch ook buiten de kerk gevierd?
Klopt. Dat is een trend die ruim tien jaar geleden is begonnen met onder meer het initiatief Allerzielen Alom. Allerzielen lijkt bij steeds meer mensen die niets met de RK Kerk hebben, te gaan leven.
In steeds meer protestantse kerken en algemene uitvaartcentra en begraafplaatsen wordt op de een of andere manier bij Allerzielen stil gestaan. Bij voorkeur ’s avonds als het donker is. Het is ook niet toevallig dat de Friese ziekenhuizen sinds enige jaren rond die dag hun gezamenlijke gedenkdag houden voor overleden patiënten.

5. Waar komt die trend vandaan?
Lang werd gedacht dat mensen met het ontkerkelijken ook steeds minder behoefte aan rituelen hebben. Maar dat bleek niet het geval. Als kantelpunt wordt het massale rouwbeklag na de dood van prinses Diana in 1997, met een zee aan bloemen, kaarsjes en persoonlijke teksten, gezien.
Illustratief voor die verandering in het stilstaan bij de dood is de vliegtuigramp op Tenerife in 1977 waarbij 583 mensen omkwamen. Lang kwam niemand op het idee van een monument dat de vele nabestaanden kunnen bezoeken. Pas dertig jaar later kwam die gedenkplek er.

zondag 27 oktober 2019

Getrouwde priesters

Een aangenomen voorstel van bisschoppen uit Zuid-Amerika om niet-celibataire, getrouwde mannen toe te staan als priester, zet een eeuwenoude traditie binnen de Rooms-Katholieke Kerk op zijn kop. De mannen moeten het tekort aan priesters in afgelegen gebieden in de Amazone-regio oplossen.
Het bijzondere voorstel werd in Vaticaanstad met 128 tegen 41 stemmen goedgekeurd op de slotdag van een bijeenkomst van landen uit negen Zuid-Amerikaanse landen. Na drie weken vergaderen werd het gepresenteerd in de slotverklaring van de zogenoemde synode.
De meerderheid van de bisschoppen riep daarnaast op tot een onderzoek naar de aanstelling van vrouwelijke diakens, assistenten van priesters.
Paus Franciscus had zich bij de opening van de conferentie al een voorstander getoond van het idee om getrouwde priesters toe te staan. Hij moet de voorstellen van de synode nog goedkeuren.

Bron: NOS

vrijdag 25 oktober 2019

Was je eens met bier

BRECHT Een shampoo op basis van een Westmalle Trappist Dubbel. Dat hebben de Brechtse trappistinnen zopas gelanceerd. Het is voor het eerst dat trappistenbier in een shampoo is verwerkt. Zo zorgen de zusters dus voor een wereldprimeur. De shampoo is vanaf nu te koop in de nieuwe webshop, in andere abdijen en bij Café Trappisten in Westmalle.

Lees verder bij het Nieuwsblad.