maandag 31 december 2018

Oudjaarsavond 2018

Heer, de toevlucht voor ons waart Gíj, *
geslacht na geslácht.

Eer de bergen waren gebóren, *
voldragen aarde en wéreld,

ja, van eeuwig tot éeuwig,*
zijt Gij, God, die Gij zijt.

De mens doet Gij weer worden tot stóf, *
Gij spreek: 'Mensenkinderen, wordt weder stóf!'

Duizend jaren toch zijn in uw ogen
als de dag van gisteren – *
voorbij! een wake gelijk in de nácht:

sluimer geworden, wist Gij ze úit. *
– Zo des morgens het gras, dat gaat gróeien:

in de morgen groent het en het gaat gróeien, *
's avonds is het verschrompeld, verdórd.

Zo vergaan wij door uw toorn, *
worden wij door uw gramschap vernietigd;

Gij stelt voor U wat wij bedreven:
wat wij hadden willen verbérgen, *
het komt in het licht van uw áanschijn.

Zo neigen al onze dagen
ten einde onder uw grámschap, *
wij leven onze jaren – een zúcht.

De dagen van onze jaren
omvatten zeventig járen, *
voor de krachtigsten táchtig jaren;

hun trots werd moeite en léed: *
hoe snel voorbij zijn wij – een wíekslag.

Wie kent de kracht van uw tóorn, *
uw verbolgenheid, zozeer te dúchten?

Leer ons zo onze dagen te téllen *
dat ons wijsheid des hártěn gewordt.

Keer, Heer, tot ons weder. Hoeláng nog? *
Erbarm U over uw knéchten,

maak ons morgenlijk rijk met uw goedheid,
dat wij jubelend vieren onze vréugde *
telken dage dat wij mogen zíjn.

Schenk ons blijdschap, zovele dagen
als de dagen dat Gij ons deed lijden; *
jarenlang was onheil ons úitzicht.

Zichtbaar zij aan uw knechten uw wérk, *
zij over hun kinderen úw luister.

Moge zo de goedgúnstigheid zijn *
van de Heer onze God over óns

geef Gij het werk onzer handen bestánd, *
ja, bestendig het werk onzer hánden.

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zòon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor immer; *
tot in de èeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997

donderdag 27 december 2018

Pastoor Berkhout


Pastoor Jan Berkhout is dinsdagnacht overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid na de cafébrand in Volendam in de nacht van 31 december 2000 op 1 januari 2001 waarbij veertien mensen de dood vonden.
Berkhout leidde de uitvaarten en begeleidde de families van de slachtoffers.
Hij was 78 jaar.
Berkhout groeide op in De Rijp. Het duurde even voordat hij zijn roeping had gevonden. Hij begon als tapijtverkoper bij de Bijenkorf, daarna werd hij kapelaan in Wervershoof. Als pastoor werkte Berkhout in Haarlem, Huizen, Breezand, Volendam en Tuitjenhorn. Daar nam hij vorig jaar met een groot feest afscheid. Hij werd in 2006 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

dinsdag 25 december 2018

Broederschap en solidariteit

Paus Franciscus heeft zijn traditionele kerstzegen urbi et orbi uitgesproken vanuit het Vaticaan in Rome. Hij sprak de zegen voor de stad Rome en de wereld uit vanaf het balkon boven het Sint-Pietersplein.
De paus riep op tot broederschap. “God is onze Vader, een goede Vader, en daarom zijn wij allen broeders en zusters van elkaar en moeten we solidair zijn met elkaar.” Onze verschillen zijn geen bedreiging, maar een verrijking, zei de paus.

Eenvoud
In zijn toespraak riep hij de wereld ook op een politieke oplossing te vinden voor de oorlogen in Syrië en Jemen en de conflicten in Oekraïne en Noord- en Zuid-Korea. Na de zegen bedankten de duizenden toeschouwers op het plein voor de basiliek de 82-jarige paus met een applaus.
Gisteravond was de nachtmis in de Sint-Pieter. Toen riep de paus de gelovigen op eenvoud te verkiezen boven hebzucht. "De betekenis van het leven vinden velen vandaag de dag in een overvloed aan materiële objecten", zei de paus in de kathedraal in Vaticaanstad. Hij veroordeelde de “onverzadigbare hebzucht” van mensen.
“De betekenis van het leven vinden velen vandaag de dag in een overvloed aan materiële objecten,” zei de paus in de kathedraal in Vaticaanstad. “We moeten onszelf afvragen: hebben we al deze dingen nodig?”
Hij riep op tijdens de kerstdis te denken aan minderbedeelden. “Paradoxaal genoeg dineren enkelen in grote luxe, terwijl anderen niet het dagelijks brood hebben om te overleven.”
Sinds hij vijf jaar geleden aantrad als paus neemt Franciscus (82) het vaker op voor de armen. Vanmiddag liet hij in het Vaticaan nog een kliniek openen waar daklozen gratis medische zorg kunnen krijgen.

zaterdag 22 december 2018

Santiago de Compostela

Bob Dylan treedt maandag 29 maart op in Santiago de Compostela. Het is een van de Europese shows, waar de afgelopen week de nodige data voor bekend zijn gemaakt. Nu is het afwachten tot het moment dat een of meerdere optredens in Nederland worden bekend gemaakt.
Volgens een legende zou het graf van de apostel Jakobus de Meerdere, een van de discipelen van Jezus, zich hier bevinden. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (ook wel Sint Jacobsroute of Jacobsweg genoemd) eindigt natuurlijk in deze stad. Ook via Leeuwarden kan deze pelgrimstocht worden gelopen, waarbij onder meer de Grote of Jacobijnerkerk wordt gepasseerd.
Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk niet dat Dylan naar deze Spaanse stad afreist vanwege Jakobus de Meerdere.

Dit blog verscheen ook op Een Ander Zelfportret.

zaterdag 15 december 2018

Oekraïense kerk maakt zich los van Russisch-Orthodoxe Kerk

De Oekraïense orthodoxe kerk heeft zich definitief losgemaakt van de Russisch-orthodoxe kerk. Vooral president Porosjenko had zich daarvoor sterk gemaakt. Volgens hem probeerden de Russen via religie invloed te winnen in zijn land. "Voor ons is een eigen kerk een garantie van spirituele vrijheid", zei Porosjenko.
Het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, de moederkerk waaronder zowel de Oekraïense als de Russische christenen vallen, had in oktober al toestemming gegeven voor een kerksplitsing. De Oekraïense Kerkraad stemde er vandaag mee in en benoemde een leider van de nieuwe kerk.
Die leider is Metropolitan Epifaniy, die nu nog hoogleraar is aan de orthodox-theologische faculteit in Kiev, waarvan hij ook rector-magnificus is.

Annexatie van de Krim
De kerkenstrijd laaide op na het annexeren van de Krim door Rusland in 2014 en werd alleen maar heviger door de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, waar separatisten financiële en militaire steun krijgen van de Russen.
Een officiële reactie van Moskou op de kerksplitsing is er nog niet. In oktober kwam er een woedende reactie op de beslissing van de moederkerk. Moskou waarschuwde toen voor een herhaling van het Grote Schisma in 1054, waarbij de christelijke kerk uiteenviel in de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant.

Bron: NOS

woensdag 12 december 2018

Cartoonist krijgt Gulden Tripel

MALLE De Gulden Tripel, een trofee die het Davidsfonds van Westmalle en Oostmalle jaarlijks uitreikt, gaat naar GvA-huiscartoonist Quirit, het pseudoniem van Jean-Marie Mathues (65). Al sinds 1990 huldigt de plaatselijke DF-afdeling telkens graag een persoon of een vereniging die de naam en de faam van Malle tot ver buiten de gemeentegrenzen uitdraagt.

Lees verder op Gazet van Antwerpen.

zaterdag 8 december 2018

Deken Harrie Smeets gewijd tot bisschop

De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond was vandaag tot de nok toe gevuld met genodigden voor de wijding en installatie van monseigneur Harrie Smeets tot bisschop van Roermond. Alle 1200 plaatsen in de kerk waren vergeven.
Onder de aanwezigen waren 24 bisschoppen: alle Nederlandse bisschoppen die in functie zijn en ook kardinaal Simonis, die met emeritaat is. Alleen kardinaal Eijk ontbrak om medische redenen. Ook in de kathedraal waren de pauselijke nuntius in Nederland, monseigneur Cavelli, en bisschoppen uit omringende bisdommen in Duitsland en België.
Omdat niet alle genodigden in de Sint-Christoffelkathedraal pasten, werden nog eens 300 gasten ondergebracht in de vlakbij gelegen Munsterkerk. Zij volgden de wijding via een groot scherm.
Na afloop nam Smeets nog even kort het woord en legde een verband tussen een staf die hij vijftig jaar geleden kreeg en de bisschoppelijke staf die hem vandaag werd overhandigd. “Toen ik in groep 3 zat, de toenmalige klas 1, was er de jaarlijkse sacramentsprocessie in de parochie in Born. Omdat wij nog niet in communiepakje mee mochten, werden we tot herdertje gebombardeerd. Met bijbehorende staf.”
In de kathedraal hield Smeets een zilver geschilderd zandbakschepje op, tot hilariteit van de aanwezigen. “Toen mijn moeder het me gaf zal ze iets gezegd hebben als 'Lopen jij. Goed bidden en gedraag je'. Die woorden herkende ik vandaag toen ik de bisschoppelijke staf kreeg. Die tocht met de staf gaat vandaag verder.”
“Vraag u niet af wat wij met Gods woord doen, maar wat Gods woord met ons doet. Daarom durf ik dit ambt hier in Limburg aan,” zei Smeets tot slot. Die uitspraak leverde de nieuwe bisschop een applaus op.

Bron: NOS

woensdag 5 december 2018

Sinterklaas

Vandaag is het Sinterklaasavond. En net als Kerstavond, is deze feestavond de letterlijke vooravond van het eigenlijke feest. In België wordt het Sinterklaasfeest dan ook pas morgen gevierd. Niet alleen bij onze zuiderburen, ook bij de orthodoxen wordt zijn naamdag 6 december gevierd.
Vier jaar geleden was ik met mijn moeder in Turkije. We waren die 6e december in Myra, waar de oosters-orthodoxe kerk een dienst hield ter ere van deze bisschop. We verstonden hier weinig van – aan ons Turks moet nog veel gebeuren.
Het actualiteitenprogramma 1Vandaag toonde gisteren een item over de bierbrouwers van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Monniken, die klimaatneutraal hun bier brouwen. Weinig ging het over God, veel over co2-neutraliteit. Iets wat belangrijk is, maar wat pas volgt in het dienen van de Heer.
Zoals Sint Nicolaas dat deed.