zondag 25 augustus 2019

Lofzang van Maria

De dominee preekte over een tekst uit de brief aan Jakobus, de broer van Jezus en een zoon van Maria. Het ging in de uitleg over de positie van rijken en armen. En het bijbehorende onrecht.
Reden genoeg voor de predikant om de Lofzang van Maria te laten zingen. Ondanks dat het nog geen Advent of Kerst is. Want dat is in de protestantse traditie de tijd van het jaar om het Magnificat te zingen.
Niet voor mijn vrienden in de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle. Daar bidden ze elke dag het Magnificat. Zoals ze zelf op de site zeggen: “Bij elk gebed herdenken de monniken Maria. Van haar kunnen ze immers leren dat bidden luisteren is en instemmen met Gods Woord. Daarom ‘luisteren’ de monniken naar de Heer, die hen dagelijks uitnodigt: “Als je heden mijn stem hoort, maak je hart dan niet ongevoelig!” (Ps. 95)”
Was het toeval dat de predikant vandaag preekte over onrecht, terwijl ik gisteren iets plaatste over wegwerpmode? Ik denk het wel. Hoewel, aan de andere kant: die G7-top stond natuurlijk al een tijdje in de agenda.

Dit blog verscheen eerder op FritsTromp.nl.

maandag 19 augustus 2019

Rooms-katholieke kerk van Witmarsum verkocht

De Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk in Witmarsum is verkocht aan Aedifica, een beleggingsmaatschappij in Brussel.
De rooms-katholieke Zalige Titus Brandsmaparochie blijft de kerk huren als kerk voor de rk geloofsgemeenschap van Witmarsum. Tot circa april volgend jaar worden de kerk en het naastgelegen voormalige klooster grondig verbouwd. De parochie gebruikt het voorste deel van de kerk voor de vieringen.
Het grootste deel zal worden gebruikt door Zorggroep Nederland (Blue Pringroep). Die zal ook de appartementen in het klooster exploiteren. In het verbindingsdeel tussen kerk en klooster zal de rk parochie ook nog twee ruimtes huren voor diaconale doeleinden.

zaterdag 17 augustus 2019

Betonklinkers Mostheuvellaan vervaardigd door trappisten

WESTMALLE De bewoners van de Mostheuvellaan in Westmalle hebben het erfgoedstatuut aangevraagd voor hun straat om te verhinderen dat de unieke betonklinkers en kastanjebomen verdwijnen. Ze ontdekten dat hun straatstenen eigenhandig gemaakt werden door de trappistenmonniken van Westmalle.
De gemeente Malle wil samen met Pidpa gescheiden riolering leggen in de Mostheuvellaan en de omliggende straten. Op de bewonersvergadering dit voorjaar kondigde de gemeente aan dat de straatstenen worden vervangen.

Lees verder in het Gazet van Antwerpen.

maandag 12 augustus 2019

Filipijnse moslims solidair met katholieken

Kerkgangers in het Filipijnse Baguio zijn gisteren verrast door een solidariteitsactie van de moslimgemeenschap in de stad. Katholieken werden bij de ochtendmis in de kathedraal van Baguio vergezeld door een groep islamitische leiders, melden Filipijnse media.
Het gebaar was bedoeld als steun in de rug voor de katholieken. Onlangs lekte een militair rapport uit waarin staat dat kerken en bedevaartsoorden in het noorden van Luzon, het eiland waar Baguio ligt, mogelijk doelwit worden van aanslagen. De moslimleiders boden aan de politie te helpen met het bewaken van de kerken in de stad.

Terrorisme heeft geen religie
"We willen onze buren in Baguio verzekeren dat we hier niet zijn om iemand pijn te doen. We zijn hier om schouder aan schouder te staan tegen terrorisme", zei imam en leider van de moslimgemeenschap Samsodin Monib.
De leiders toonden voor de kerk spandoeken met daarop teksten als: 'Samen tegen terrorisme' en 'Terrorisme heeft geen religie'. Binnen gingen katholieken en moslims arm in arm op de foto. Katholieken namen rozen in ontvangst die moslims hadden meegenomen.
80 procent van Baguio is katholiek, maar er is ook een grote moslimgemeenschap. Gisteren was ook de eerste dag van het islamitische Offerfeest.

Bron: NOS

zaterdag 10 augustus 2019

Laatste 'non van Vught' overleden

VUGHT Zuster Annette Heere, de 'laatste van de nonnen van Vught', is deze week overleden. Dat maken haar familie en taleninstituut Regina Coeli in Vught zaterdag bekend in rouwadvertenties. Heere, ook bekend als mère Lidwine, was zijdelings betrokken bij de oprichting van het taleninstituut. Ze werd 87 jaar oud.
De nonnen van Vught waren jarenlang werkzaam bij Regina Coeli. Het meest gerenommeerde taleninstituut van Nederland groeide sinds de jaren zestig uit van een talenopleiding voor geestelijken naar 'the place to be' op talengebied voor onder meer ambassadeurs, zakenmensen, sporters, trainers en enkele prinsen. Nog altijd zeggen cursisten dat zij lessen volgen bij de 'nonnen van Vught'.
Regina Coeli werd in 1903 opgericht als meisjesinternaat door de – uit Frankrijk uitgeweken – kanunnikessen van de Heilige Augustinus. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd aan de school een talenpracticum verbonden, waaruit het huidige gelijknamige taleninstituut is voortgekomen.

'Passie voor onderwijs en opvoeding'
Volgens de raad van commissarissen van Regina Coeli was Heere 'tot het laatste moment zeer betrokken' bij de opleiding. "Zij heeft, net zoals de zusters voor haar, met enorme toewijding gezorgd voor het ontstaan en de bloei van het taleninstituut. Haar wijsheid en scherpe blik, die zij in alle bescheidenheid met ons deelde, zullen wij nooit vergeten."
Het bestuur van goededoelenstichting St. Pierre Fourier, die eigenaar is van de roerende en onroerende goederen van de zusters kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Nederland, omschrijft de zuster als 'een authentiek mens met passie voor onderwijs en opvoeding'. "Het bestuur weet zich door haar inbreng blijvend geïnspireerd."

zaterdag 3 augustus 2019

Psalm 130

Uit àfgronden róep ĭk U, Heer; *
hoor mij, Heer, ik blijf vrágen.

O, mocht uw òor het verstáan *
hoe ik schrei om erbármen.

Onthìeld Gij de schúldên, o God, *
wie hield stand in uw óordeel?

Doch vergéving is er bij Ù, *
want zo wilt Ge gevréesd zijn.

Ik wacht de Hèer, ik wacht Hém, *
ik hoop op zijn belófte:

stil verbèid ik de Héer, *
meer dan wachters de morgen,
zij die wachten de mórgen.

Dat Israël wachte de Heer;
want bij de Hèer is genáde, *
kwijtschelding is bij Hem menigvúldig.

Hij is het die Ìsraël kwíjtscheldt *
al wat het aan schúld heeft.

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zoon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor ímmer; *
tot in de eeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997

vrijdag 2 augustus 2019

Bonaventurakerk

Na 126 jaar moet de klok van de iconische Bonaventurakerk in Woerden zwijgen. Omdat één bewoonster klaagde bij de gemeente, wordt het ‘s nachts straks stil. En dat heeft bij heel wat Woerdenaren wat losgemaakt. Koster Henk Baars heeft nog heel wat vraagtekens bij de haalbaarheid van het nachtelijk zwijgen van het Rijksmonument.
‘Wie naast een kerk gaat wonen, hoort de klokken. Wie bij het spoor gaat wonen, hoort de trein. Wie bij de snelweg gaat wonen, hoort de auto’s en wie bij een winkelcentrum gaat wonen, hoort het laden en lossen! Bezint voor je ergens aan begint!’
Het is een van de vele, voornamelijk verontwaardigde reacties op internet op het besluit van het bestuur van de statige Bonaventurakerk, om de klok tussen 23.00 en 07.00 uur over een paar weken niet meer te laten slaan.
Het kerkbestuur van de katholieke Bonaventura kwam tot zijn beslissing na een klacht van een onbekende bewoonster van het aangrenzende wijkje Defensie-eiland over het lawaai van de klok. Het geluid bleek na onderzoek 10 decibel boven het wettelijke niveau te liggen.

Lees verder in het Algemeen Dagblad.