vrijdag 31 mei 2019

Gegroet, Maria

Dominee Rikko Voorberg leest elke werkdag tussen 6 en 7 uur de lezingen van de dag. Ter inspiratie en wat hem maar te binnen schiet naar aanleiding van de gelezen teksten. Vandaag popt bij hem onder meer dit op:

Zoals elke ochtend van elke werkdag lees ik de oude teksten die vandaag in de kerken in heel de wereld voorgelezen zullen worden, en vraag ik me af wat er in zit. Deze zinnen sprongen eruit, een fragment uit een soort lofzang van Maria, die beseft dat ze zwanger is van Jezus, een bijzonder kind met een goddelijke bestemming. En dan bezingt ze hun Godheid, zijn karakter:
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken zendt Hij heen met lege handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israel aan, 
zijn milde erbarming indachtig.
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Gegroet, Maria. Het zijn de woorden die vooraf gaan aan de lofzang, uitgesproken door de engel Gabriël en opgetekend door de evangelist Lucas.
Vandaag ontving ik de liedbundel Gegroet Maria, met twaalf Marialiederen. De teksten zijn van dominee Herman de Vries van de protestantse gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens. Chris Fictoor zorgde voor de muziek, commissaris van de koning in Fryslân Arno Brok verzorgde een inleiding.
Een oecumenische bundel met liederen over de moeder van de Heer.

donderdag 30 mei 2019

Hoog bezoek bij première TITUS

De Stichting 754 verwacht vrijdag hoog bezoek tijdens de première van muziektheater TITUS in de Dokkumer Bonifatiuskapel. Eregast is de Spaanse prior-generaal Ferdinand Millàn Romeral, overste van de internationale Karmelorde: de kloosterorde waar Titus Brandsma lid van was. Kloosterlingen van de Karmel zijn wereldwijd actief; van Latijns Amerika tot Europa en Azië. Tot in de Filippijnen, waar voor moedige journalisten een Titus Brandsma Prijs bestaat, is de naam van Titus Brandsma bekend. De internationale Karmeloverste wordt vrijdag vergezeld door bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden Jan Brouns, prior van de Nederlandse Karmelprovincie. 

Overheid, kerk en bedrijfsleven 
De provinciale overheid van Fryslân is vertegenwoordigd door Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer. Ook burgemeesters en wethouders van zeven Friese gemeenten zijn vertegenwoordigd, te weten Noardeast Fryslân, Ameland, Dantumadiel, Tytjerkstradiel, Achtkarspelen, Harlingen en de Waadhoeke. Vanuit Nijmegen is het Titus Brandsma Instituut en herinneringscentrum Titus Brandsma Memorial vertegenwoordigd, evenals bestuur en medewerkers van het Titus Brandsma Museum in Bolsward. Van het lokale bedrijfsleven zijn circa dertig ondernemers en sponsoren aanwezig. 

Titus wereldwijd populair
Titus Brandsma geldt in de internationale Karmelorde als een van hun grote inspirators van de 20e eeuw. Titus’ zaligverklaring in 1985 en zijn mogelijke heiligverklaring door Paus Franciscus wordt onder andere door de Karmelorde bepleit in Rome. Prior-generaal Ferdinand Millàn Romeral constateert grote waardering voor Titus Brandsma bij Karmelietengemeenschappen elders in de wereld: ,,Op mijn internationale reizen ervaar ik hoe populair Titus is in de wereld van de Karmel. Zijn toegewijdheid aan gewone mensen, zijn openheid voor de wereld en zijn positieve omgang met andersdenkenden. In Colombiaanse volkswijken zijn volksbibliotheken naar hem genoemd. In Manilla op de Filippijnen bestaat een Titus Brandsma Prijs voor moedige journalisten. Titus’ beeltenis heb ik op alle continenten ingezegend in kerken en kapellen.’’

Heiligverklaring
Paul Verheijen, pastoor van de Pax Christi parochie in Dokkum e.o., is blij met deze inhaalslag voor Titus’ naamsbekendheid: ,,Titus is lang erg ondergewaardeerd. Over heiligverklaring door de Paus wordt al een tijd gepraat, maar het is nog onzeker of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Het is een goede zaak dat Titus de eer krijgt die hem toekomt, vooral op de plek waar hij voor Dokkum veel tot stand heeft gebracht.’’ Het noordelijk bisdom en de parochie van Dokkum beheren de Bonifatiuskapel die in 1926-1934 door Titus Brandsma is opgericht als ‘nationaal heiligdom’ van de Nederlandse RK kerk. Door te laten zien dat Titus’ leven en werk ook nu nog mensen kan inspireren draagt de voorstelling wellicht bij aan heiligverklaring. Of Titus er in de voorstelling zelf ook zo over denkt? We zullen het na vrijdagavond weten… 

Meer informatie of kaarten: www.titus2019.nl

maandag 27 mei 2019

Monniksgier

Voor het eerst in veertien jaar is in Nederland een monniksgier gezien. Het gaat om de grootste roofvogel van Europa. De soort komt normaal alleen voor in zuidelijk Europa, van Turkije tot Spanje. 
Tientallen vogelspotters reisden zaterdagochtend naar het Overijsselse Hellendoorn om de vogel met eigen ogen te zien. Dat is wel de moeite waard, want het imposante dier heeft een vleugelspanwijdte van drie meter. In de loop van de zaterdag vloog de vogel richting de Veluwe, om op te duiken nabij Assel en Radio Kootwijk, in de nabijheid van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. 
Goede naam, monniksgier. Gezien de spanwijdte van 3 meter is het niet echt een dier om thuis te houden. Maar misschien nog wel een goede bijdrage voor de veestapel in een klooster. In Westmalle, bijvoorbeeld.

maandag 13 mei 2019

Antoine Bodar in Drachten

DRACHTEN Antoine Bodar geeft zondag 19 mei vanaf 15 uur een lezing over Maria, de moeder van God, in de Rooms-Katholieke Kerk in Drachten.
Bodar is priester, hoogleraar, kunsthistoricus en auteur van talrijke boeken op het terrein van cultuur en kerk. Tevens is hij bekend als presentator van radio- en televisieprogramma’s.
De kerk is open vanaf 14.00 uur. De dienst en samenzang zal worden ondersteund door pianomuziek.

zondag 12 mei 2019

Moederdag 2019

Ben ik 't leben weerd
in de ogen van Maria?

Ik maak 'n keersie an
En heur glimlach gef mij rust
Dan vuul ik eben weer
'n warm en veilig nöst
'n Mamme veur de wereld
Geleuf heur en dan zie'j ja
De treust van 't verdriet
in de ogen van Maria

© Daniël Lohues, Vlier, 2017

maandag 6 mei 2019

Zwitserse Garde

Een tekort aan gardisten dreigt voor de kleurrijke Zwitserse Garde van de Paus. Twee jaar geleden meldden zich nog 40 rekruten, vorig jaar 32 en dit jaar nog maar 23. Het goede economische klimaat in Zwitserland maakt de missie voor jonge mannen minder aantrekkelijk, zei Ruth Metzler-Arnold, voorzitter van de Vereniging van de Pauselijke Zwitserse Garde, maandag.
De Garde is het kleinste leger ter wereld. Paus Franciscus gaf een jaar geleden opdracht het aantal gardisten uit te breiden van 110 naar 135. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de paus in het Vaticaan. De bewakers exerceren in het traditionele uniform in de kleuren felblauw, rood en geel. Ze dragen ​​een helm met rode veren, en een lange hellebaard en zijn daarmee een van de meest populaire foto-onderwerpen voor toeristen in Rome.

woensdag 1 mei 2019

Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid (in België ook Feest van de Arbeid genoemd) is een feestdag van de socialistische, communistische en anarchistische arbeidersbeweging. De dag vindt in Nederland, België, Curacao en Suriname elk jaar 1 mei plaats. Andere landen wijken soms af van deze datum. In Europa is 1 mei in bijna alle landen een officiële feestdag, op een paar landen na waaronder Nederland. Katholieken vieren op deze dag het feest van Sint-Jozef als arbeider.
Jozef (bijgenaamd de Timmerman) geldt in het christelijk geloof als de pleegvader, of voedstervader, van de hoofdfiguur van het christendom, Jezus Christus. Volgens evangelieverhalen was hij ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Matteüs genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob.