donderdag 30 mei 2019

Hoog bezoek bij première TITUS

De Stichting 754 verwacht vrijdag hoog bezoek tijdens de première van muziektheater TITUS in de Dokkumer Bonifatiuskapel. Eregast is de Spaanse prior-generaal Ferdinand Millàn Romeral, overste van de internationale Karmelorde: de kloosterorde waar Titus Brandsma lid van was. Kloosterlingen van de Karmel zijn wereldwijd actief; van Latijns Amerika tot Europa en Azië. Tot in de Filippijnen, waar voor moedige journalisten een Titus Brandsma Prijs bestaat, is de naam van Titus Brandsma bekend. De internationale Karmeloverste wordt vrijdag vergezeld door bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden Jan Brouns, prior van de Nederlandse Karmelprovincie. 

Overheid, kerk en bedrijfsleven 
De provinciale overheid van Fryslân is vertegenwoordigd door Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer. Ook burgemeesters en wethouders van zeven Friese gemeenten zijn vertegenwoordigd, te weten Noardeast Fryslân, Ameland, Dantumadiel, Tytjerkstradiel, Achtkarspelen, Harlingen en de Waadhoeke. Vanuit Nijmegen is het Titus Brandsma Instituut en herinneringscentrum Titus Brandsma Memorial vertegenwoordigd, evenals bestuur en medewerkers van het Titus Brandsma Museum in Bolsward. Van het lokale bedrijfsleven zijn circa dertig ondernemers en sponsoren aanwezig. 

Titus wereldwijd populair
Titus Brandsma geldt in de internationale Karmelorde als een van hun grote inspirators van de 20e eeuw. Titus’ zaligverklaring in 1985 en zijn mogelijke heiligverklaring door Paus Franciscus wordt onder andere door de Karmelorde bepleit in Rome. Prior-generaal Ferdinand Millàn Romeral constateert grote waardering voor Titus Brandsma bij Karmelietengemeenschappen elders in de wereld: ,,Op mijn internationale reizen ervaar ik hoe populair Titus is in de wereld van de Karmel. Zijn toegewijdheid aan gewone mensen, zijn openheid voor de wereld en zijn positieve omgang met andersdenkenden. In Colombiaanse volkswijken zijn volksbibliotheken naar hem genoemd. In Manilla op de Filippijnen bestaat een Titus Brandsma Prijs voor moedige journalisten. Titus’ beeltenis heb ik op alle continenten ingezegend in kerken en kapellen.’’

Heiligverklaring
Paul Verheijen, pastoor van de Pax Christi parochie in Dokkum e.o., is blij met deze inhaalslag voor Titus’ naamsbekendheid: ,,Titus is lang erg ondergewaardeerd. Over heiligverklaring door de Paus wordt al een tijd gepraat, maar het is nog onzeker of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Het is een goede zaak dat Titus de eer krijgt die hem toekomt, vooral op de plek waar hij voor Dokkum veel tot stand heeft gebracht.’’ Het noordelijk bisdom en de parochie van Dokkum beheren de Bonifatiuskapel die in 1926-1934 door Titus Brandsma is opgericht als ‘nationaal heiligdom’ van de Nederlandse RK kerk. Door te laten zien dat Titus’ leven en werk ook nu nog mensen kan inspireren draagt de voorstelling wellicht bij aan heiligverklaring. Of Titus er in de voorstelling zelf ook zo over denkt? We zullen het na vrijdagavond weten… 

Meer informatie of kaarten: www.titus2019.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten