zondag 17 december 2017

Advent: verwachten

Het woord 'advent' heeft met wachten en verwachten te maken. Je wacht op een gebeurtenis, maar je verwacht ook dat die gebeurtenis gaat plaatsvinden. Misschien is het daarom wel, dat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dit weekend een groot interview heeft met de Leeuwarder Courant. Sinds begin dit jaar wordt gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling, volgende maand verschijnt het evangelie van Matteüs in een nieuwe Friese vertaling en in het voorjaar komt een Roodletterbijbel uit.
Voor elk wat wils, natuurlijk. De protestanten hebben een andere Bijbeluitvoering dan de katholieke gelovigen. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met dat katern met deuterocanonieke of apocriefe boeken: deze geschriften hebben niet zo'n kracht en gezag “dat men door het getuigenis van deze boeken enig punt van het geloof of van de christelijke godsdienst zou kunnen bevestigen; laat staan dat zij het gezag van de andere, de heilige boeken, zouden kunnen verminderen.”
Tot zover Waalse protestantse theoloog Guido de Brès in zijn Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Voor elk wat wils.
Elke stroming zijn eigen Bijbel, in welke dikte of vertaling dan ook. Laten we niet vergeten dat de Bijbel wel de basis vormt van ons gezamenlijk geloof. Zowel dat van de katholieken als de protestanten. Ik denk met instemming terug aan de woorden van br. Guerric van Westmalle: tot aan de Reformatie liepen katholieken en protestanten schouder aan schouder op, in een ongedeelde kerk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten