zondag 24 december 2017

Het Magnificat

Vandaag is het de laatste dag van Advent. De laatste zondag van verwachting valt samen met Kerstavond. Nog één nachtje slapen en dan komen beschuit met muisjes op tafel. Blauwe muisjes, want een Zoon is ons geboren.
De dominee preekte over het Magnificat, de lofzang van Maria, zoals de evangelist Lucas het heeft opgeschreven in het openingshoofdstuk (1:46-55). De titel van het Magnificat verwijst naar de eerste Latijnse woorden van het lied, Magnificat anima mea Dominum (mijn ziel verheerlijkt de Heer).

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam

zo zingt Maria bij haar verwante Elisabet, de vrouw van priester Zacharias en moeder van Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, dat is precies wat er elke avond gebeurt in het klooster in Westmalle. Bij elke completen (dagsluiting) wordt het Salve Regina gezongen.
Ik zong het lied min of meer mee, al was het maar omdat ik onderdeel uitmaakte van de monnikengemeenschap. De tekst van het gezang kende ik niet. Nog steeds niet, overigens, hoewel de tiendaagse in het Vlaamse klooster me wel iets hebben bijgebracht. Gelukkig had het liedboek dat we gebruikten, de tekst opgenomen.
Tijdens elke dienst zat ik naast broeder Joël, die me wegwijs maakte in de verschillende boekwerken. Hij zag dat ik elke avond de tekst van het Salve Regina moest opzoeken. Bij mijn vertrek naar Leeuwarden, had broeder Joël een klein presentje voor me. Hij had de tekst van het Salve Regina gekopieerd en de Nederlandse vertaling op het papier erbij gezet.
“Maar jij komt uit Friesland,” zei de geboren Rotterdammer. “Ik heb via Google Translate een vertaling gemaakt van het Salve Regina, in het Fries.” Wat een held, deze broeder Joël. Een vriendelijke geste van deze van oorsprong protestantse broeder.
“Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?” vroeg Elisabet, toen Maria haar kwam opzoeken. “Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.”
Maria is voortaan gelukkig te prijzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten