zaterdag 17 juni 2017

Eerste nacht

Mijn tiendaagse bezoek aan het klooster in Westmalle is achter de rug. Afgelopen nacht heb ik mijn eerste nacht in mijn eigen bed gehad. Het is goed om weer thuis te zijn, na zo'n woestijnervaring bij de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Ruim anderhalve week woonde ik bij de dertig broeders in Vlaanderen. Ik heb gezien hoe goed het is als broeders samen wonen.
Deze broeders leven volgens de Regel van Benedictus van Nursia. Deze kerkvader begint zijn Regel als volgt:
“Luister, mijn zoon, naar de voorschriften van je leraar en spits het oor van je hart. Neem volgaarne de raadgevingen van je liefhebbende vader aan en breng ze goed in praktijk. Dan kun je door actieve gehoorzaamheid terugkeren naar Degene van wie je door luie ongehoorzaamheid was weggegaan.
Mijn betoog is gericht tot jou, wie je ook bent, die afstand doet van zijn eigen wil en als soldaat van Christus de Heer en ware Koning de krachtige, roemrijke wapens van de gehoorzaamheid opneemt.”
(Uit: Benedictus van Nursia, Regel, onder redactie van Krijn Pansters en Guerric Aerden OCSO, uitgeverij DAMON Budel, 2014).
Zo is het. De monniken, mannen uit één stuk, hebben hun wereldse leven opgegeven om God te zoeken. Een contemplatief leven leiden ze. Gericht op het aangezicht van de Eeuwige.
Ik heb het goed gehad bij deze Vlaamse broeders (overigens een groep met een grote Nederlandse inbreng). Dit weekend zal alles een plek gaan krijgen. Maar laat ik alvast een tip van de sluier oprichten: ik ging om God te ontmoeten en antwoord te krijgen naar een Godgewijd leven – en in die zoektocht ben ik positief geslaagd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten