zondag 24 september 2017

Jesaja 58: 11

Het is inmiddels al drie maanden geleden dat ik in het klooster in Westmalle zat. Nog steeds wordt me gevraagd naar mijn ervaringen bij de broeders. En nog steeds kan ik met alle liefde vertellen over de tiendaagse in het Vlaamse. Wie naar mijn belevenis vraagt, is ook benieuwd of en wanneer ik dan toetreed in een klooster.
Hoewel dat verlangen om kloosterling te worden, nog steeds bij mij relevant is, zit een bekering richting het katholicisme er voorlopig nog niet in. Niet op hele korte termijn, althans. De Heer heeft laten weten dat mijn taak voor de eerstkomende periode in Leeuwarden ligt. Zo interpreteer ik Zijn (z)ingeving tijdens mijn Westmalle-tijd.
Ik kreeg op een ochtend de tekst van Jesaja 58 vers 11 door. Daar profeteert de profeet:

“De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.”

“In de Franse vertaling van Jesaja 58,11 lees ik: ‘Le Seigneur vous tiendra toujours dans le repos’ (De Heer houdt u altijd in de rust),” liet broeder Guerric van Westmalle me weten. Ik heb ook de rust dat ik nu in Leeuwarden nodig ben. De tekst is een bemoediging om te zorgen voor de mensen in Heechterp-Schieringen.
Parallel aan mijn werkzaamheden in Leeuwarden, kan ik onderzoeken tot welk klooster ik zou willen toetreden. Analoog aan deze twee sporen, kan ik tegelijk een studie volgen, bijvoorbeeld Nederlandse taal en cultuur aan de RijksUniversiteit Groningen.
Een driesporenbeleid dus. Ook dat kan een Godgewijd leven zijn.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004


Geen opmerkingen:

Een reactie posten