vrijdag 28 juli 2017

Paasloo

In Paasloo is deze vakantie een evangelisatieproject gaande. Een project waar ik sinds jaar en dag nauw bij betrokken ben. Het is ook een onderneming waar mijn hart ligt. Zodra ik het terrein weer op kom, word ik weer begeisterd om iets van Gods liefde uit te delen.
Dit evangelisatiewerk is ook een reden dat ik nu niet het klooster in ga. Mijn werkterrein ligt voorlopig nog in de wereld. In Paasloo dus – één van de werkgebieden. Hier in het Overijsselse dorp sta ik met mijn voeten in de klei. Dit is een motief dat ik als monnik in de wereld sta. Een jezuïet, op de grens tussen kerk en samenleving.
Maar ook met een benedictijnse inborst. Biddend en werkend. Beschouwend. Als teamleider vormen de teamleden mijn 'club'. Ik ben als “abt” verantwoordelijk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mede-evangelisten. Zo is dat.
Naar Paasloo dus. Misschien heb ik tijdens de week ook nog tijd en gelegenheid om naar het kerkje te gaan. Een bedevaart naar J.C. Bloem, de dichter die aldaar begraven ligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten