woensdag 5 juli 2017

Verantwoording

Mijn kloosterbezoek spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Hoe gaat het er aan toe in een klooster? Hoe ziet je dagprogramma er uit? Wat doe je nou precies, zo'n dag? Mag je wel naar buiten, de stad in om een biertje te drinken? Wat nou, als je heel ziek bent en zorg nodig hebt? Hele praktische vragen, maar ook vragen over het religieuze aspect. Hoe zien de kerkdiensten eruit? Wat zing en lees je?
In mijn verslag maak ik een soort verantwoording, een weergave van dit soort vragen. Want ik had die vragen uiteraard ook. Een verslag maken, het schrijven, dat is mijn manier om alle indrukken te verwerken. Het contemplatieve leven staat niet ver van mij af.
Maar ook op andere manieren leg ik uit hoe een klooster “werkt”, en hoe mijn verhouding tot de Roomse gelovigen en Godzoekers is. Zo heb ik mijn kloosterervaring gedeeld met de groeigroep waar ik lid van ben. Ik ben bij vrienden langs geweest, en zij bij mij – om mijn verhaal te horen. Maar ook, ik heb er een blog over geschreven voor de gereformeerde Bijbelstudiebond.
Waar het hart vol van is...
Zeker. Maar dat is lang niet het enige. Het is vooral de combinatie van verschillende elementen van mijzelf. Het gaat om het schrijven, een talent waar ik mij in oefen. In het schrijven zit ook een stukje contemplatie, een beschouwend element. Het raakt ook mijn interesse in theologie. Daarbij een soort “verantwoording” van mijn persoonlijke zoektocht, een particuliere God-zoektocht.
Laat mij maar schrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten