zondag 19 februari 2017

De schiere monnik

In de Middeleeuwen woonden en leefden op een Fries Waddeneiland cisterciënzer monniken. Het betrof een zogenaamde uithof van het klooster Claercamp van Rinsumageest (bij Dokkum). Wikipedia meldt dat de monniken van het klooster grijze pijen droegen. Zo ontstond de naam: 'schier' betekent grijs, en 'oog' is etymologisch hetzelfde als 'ei' in 'eiland'. De monniken vertrokken naar Diepenveen, maar de Abdij Sion is voor de broeders een te groot gebouw geworden. Vandaar dat ze hebben besloten om terug te keren naar Schiermonnikoog, het eiland waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
Ik ben een aantal maal op retraite geweest. Ook in het klooster in de Achterhoek. Ondanks mijn gereformeerde opvoeding, heeft dit gemeenschapsleven me nooit losgelaten. Onder aansporing van verschillende mensen in mijn omgeving, ben ik me aan het oriënteren op een mogelijk leven als monnik. Zeker nu de broeders naar mijn provincie verhuizen, is dat een goede gelegenheid om dit leven concreet te gaan onderzoeken. Past dit leven bij mij? Wil ik me voegen in de cisterciënzer traditie nemen we mee, om te leven met God op een manier die ons past: teruggetrokken in eenvoud?
Ik ben in mijn hele wezen een schrijver, een beschouwer. Vandaar dat ik dit blog ben begonnen. Een manier om mijn leven te vereenvoudigen, door de gebeurtenissen op papier (een digitaal papier, in dit geval) te zetten. Om op deze manier orde en structuur te brengen in alle informatie die nu op me af komt en op me af zal komen. Tegelijk ben ik als schrijver ook publicist en wil ik gelezen worden. Misschien dat ik met mijn verhalen anderen inspireer en motiveer om hetzelfde te gaan doen: onderzoeken wat het leven voor je in petto heeft.
Een gereformeerde jongen als cisterciënzer monnik, is dat niet schier onmogelijk? Niets is onmogelijk – ik denk dat het wel kan, om een schiere monnik te worden. Uiteindelijk gaat het immers om het gemeenschappelijke geloof in dezelfde Verlosser.
Vandaag is mijn publieke en zichtbare zoektocht naar het monniken-bestaan van start gegaan. Na vandaag zal ik, onregelmatig, nieuwe berichten plaatsen over mijn vervolgstappen. Zonder enige pretenties, want overtuigen wil ik niemand, hoogstens mezelf. Ik plaats mijn berichten ter lering ende vermaeck.
Op weg naar het klooster.

1 opmerking: