zondag 6 mei 2018

Requiem

Vier dagen na de moord op Pim Fortuyn, vandaag zestien jaar geleden, werd een requiemmis in de kathedraal van Rotterdam voor hem gehouden. Fortuyn, een rechts-liberale politicus, was een katholieke jongen. Wikipedia meldt: 
Zijn lagereschooltijd onder de hoede van strenge vrouwelijke religieuzen beschreef Fortuyn als “vreselijk”. Hij zou er een hekel aan nonnen aan over hebben gehouden, terwijl hij pastoor J.P. Bik van de parochie H. Engelmundus in Driehuis zeer bewonderde. Zijn tijd aan de middelbare school (het Mendelcollege te Haarlem van de paters Augustijnen ervoer Fortuyn daarentegen als “uiterst aangenaam”. Gedurende zijn tienerjaren voelde Fortuyn zich geestelijk verwant met rector pater Hutjens van het Mendelcollege en had met deze rector en pater zeer goede contacten.
Tegelijk was Fortuyn openlijk homoseksueel. Hij heeft daar zelf eens over gezegd, dat als je daar niet al te veel over uitweidde, dat je geaardheid dan wel door de vingers werd gezien. Het tekent de katholieke kerk: streng in de leer, maar soepel in het pastoraat. En dat is geen tegenstelling, integendeel. Het is één van de onderdelen die de moederkerk uitstekend weet uit te voeren, deze opdracht.
Vanmorgen was in de dienst een van de liederen gezang 1 uit het Liedboek voor de Kerken. In het 'nieuwe' Liedboek uit 2013 is dit gezang, God Heeft Het Eerste Woord, niet meer het openingslied – de tekst van Jan Wit en melodie van Gerard Kremer zijn afgezakt naar nummer 513. Natuurlijk, het lied is nog steeds opgenomen en het moet érgens staan. Maar met zo'n lied kun je prima het Liedboek beginnen.
Toen ik vorig jaar bij de broeders in Westmalle was, was de eerste dienst die ik er meemaakte de noon van 14 uur. En daarin was het eerste lied God Heeft Het Eerste Woord, met een vrijwel identieke melodie. De laatste dienst die ik meemaakte in deze abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle meemaakte, was ook de noon van 14 uur.
Zo is mijn bezoek in dit Vlaamse dorp begonnen en geëindigd met de belijdenis dat God het eerste én het laatste woord heeft, dat Hij aan het begin en einde staat. En dat Zijn woord oorsprong en doel en zin is. Een sterke leer, een pastorale uitwerking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten