zondag 27 mei 2018

Vergeving


Dominee Ebi Wassenaar van Rhenoy is afhankelijk van andere mensen. De predikante werd in november zwaar werd mishandeld in haar kerk pianostemmer Wijnand B., voor dood werd achtergelaten. “Zijn schreeuw om hulp rechtvaardigt niet dat hij mij heeft neergeslagen. Maar ik voel wel compassie,” aldus Wassenaar.
Dit is waar het om gaat in de kerk. Iets daarvan zie ik ook terug in het klooster van de Clarissen in Malonne, (Nederlands: Maeslangen). De nonnen van dit klooster hebben Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, opgevangen, toen zij voorwaardelijk vrijkwam. Onder meer schrijven de zusters, onder leiding van ‘moeder overste’ Zuster Christine, abdis van de Klaren van Malonne: “Wij zijn er diep van overtuigd dat onze samenleving een stap achteruit zou zetten door een overtreder voorgoed op te sluiten in zijn verleden en tot hopeloosheid te dwingen.”
En: “Toen wij de zekerheid hadden dat aan deze twee voorwaarden was voldaan, hebben wij ook nagedacht over de mogelijke weerslag op de publieke opinie en nog veel meer op de ouders van de slachtoffers. Maar wij vinden dat niemand in onze maatschappij er baat bij heeft dat geweld met geweld wordt beantwoord en tot een escalatie leidt. Wij zijn er diep van overtuigd dat onze samenleving een stap achteruit zou zetten door een overtreder voorgoed op te sluiten in zijn verleden en tot hopeloosheid te dwingen. Wij menen bovendien dat de eerbiediging van de rechtsgang van ons land een goede voorzorg is om die vergissing niet te maken.”
Iets van een totaal andere orde is hun gastvrijheid. Elke gast die bij hen aanklopt, kan Christus zijn. Uit eigen ervaring weet ik, dat de kloosterlingen mij eerst een maaltijd en een bed aanbieden – daarna praten we. Zij brengen het nieuwe leven al in praktijk.
Daarom houd ik van de monniken en nonnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten