donderdag 31 mei 2018

Jesse Duplantis


De Amerikaanse televisiepredikant Jesse Duplantis heeft een opmerkelijke oproep gedaan aan zijn volgelingen. Hij zegt 54 miljoen dollar nodig te hebben voor een nieuwe privéjet. "God zegt dat ik hem nodig heb."
Merkwaardig, inderdaad. De NOS meldt ook dat Duplantis het zogeheten 'welvaartsevangelie' predikt. Dat is een variant waarin de volgers geloven dat zij worden beloond met grote materiële rijkdom en gezondheid. Over dit soort dominees zingt Rikkert Zuiderveld in zijn liedje Televisiedominees.
In de katholieke kerk, waar ik sinds een jaar een beetje mee 'flirt', heb je zulke uitwassen ook. Zoals de omstreden 'luxe-bisschop' Tebartz-Van Elst, wiens ambtswoning is gerenoveerd voor ongeveer 31 miljoen euro; bijna zes keer meer dan begroot.
Dit beeld blijft natuurlijk hangen. Want de kerk, daar zou het niet moeten gaan om aards goed. Tenzij je een welvaartsevangelist bent. Nee, in de kerk gaat het om de armoede. De huidige paus, Franciscus, is daar een goed voorbeeld van.
Zijn aantreden in maart 2013 kenmerkte zich door soberheid, die hij ook tot uitdrukking brengt in zijn kleding en het gebruik van de pauselijke symbolen. Ook slaapt hij in het gastenverblijf bij zijn paleis, niet in het pand zelf.
Wie in een klooster treedt, legt ook de gelofte van armoede af. Iedere monnik kan vrij gebruik maken van wat nodig is voor zijn welzijn en om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen, maar beschouwt niets daarvan als persoonlijk bezit: alle bezit is gemeenschappelijk en wordt gedeeld. De monnik streeft daarbij naar soberheid en eenvoud en doet afstand van het overbodige.
Misschien is het voor Jesse Duplantis goed om eens voor een langere periode in een klooster te wonen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten