woensdag 10 januari 2018

Klooster Wittem

De jas is te groot geworden en dus moeten maatregelen genomen worden. En dus staan de broeders van redemptoristen voor een opdracht. Ze willen hun klooster in Wittem niet sluiten, zoals dat elders wel gebeurt. De pastorale betekenis van kerk en klooster is te belangrijk om het geheel op te doeken.
Klooster Wittem gaat door, zij het in een geconcentreerde vorm. De communiteit, het personeel en de vrijwilligers blijven zich ervoor inzetten, dat ‘Wittem’ een ‘pleisterplaats voor de ziel’ blijft, waar veel mensen nog vele jaren troost en inspiratie kunnen vinden, aldus pater Henk Erinkveld CSsR, rector Klooster Wittem in een verklaring op de site. Een toelichting dat zelfs aan de NOS niet is voorbijgegaan. De nieuwsomroep besteedde er een heel artikel aan, Martijn van der Zande is zelfs op bezoek geweest in het buurtschap in het zuiden van Limburg.
Wittem. Dat is vanuit Leeuwarden gezien nog verder weg dan Westmalle, waar de cisterciƫnzers zitten. Dat zijn mijn makkers, waar ik afgelopen zomer te gast ben geweest. De redemptoristen vormen ook weer een hele andere club binnen de katholieke kerk. De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris, C.Ss.R.) werd in 1732 gesticht door de heilige Alfonsus-Maria de Liguori (1696-1787) in het toenmalige koninkrijk Napels te Scala bij Napels. Het doel van deze congregatie is evangelisatie onder de meest verlatenen.
Met evangelisatie heb ik dan wel weer wat, getuige mijn ervaring bij E&R. Dus vanuit dat oogpunt zou het een prima orde voor me kunnen zijn.
Maar ik heb het vermogen niet om het Wittemse klooster over te nemen. Dat laat ik graag over aan degenen met het nodige kapitaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten