zondag 7 januari 2018

Drie, koningen, wijzen, magiërs

Gisteren was het Driekoningen. In de katholieke liturgie in België en Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 januari gevierd. In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt Driekoningen op de dag zelf gevierd. Mijn vrienden in Westmalle zullen dit weekend dus ook hebben stil gestaan bij Caspar, Melchior en Balthasar, zoals de gelatiniseerde Perzische namen van de drie koningen luiden.
Of je noemt ze Apellius, Amerius en Damascus (Grieks) of spreekt ze in het Hebreeuws aan met Galgalat, Malgalat en Sarathin. Koningen waren ze overigens niet, het waren wijzen, magiërs, wize mannen’ of sterrenwichelaars. En of het een trio was, is ook maar de vraag. Ze hadden in ieder geval drie soorten cadeau's meegenomen: goud, wierook en mirre.
Ook in protestantse kerken wordt dit weekeinde stilgestaan bij Openbaring van de Heer. De dominee van dienst in “mijn” kerk, riep vandaag op om Jezus te volgen. In de gewone en concrete wereld, zoals Jezus zelf ook woonde in Kafarnaüm (Kapernaüm in de oude spelling). Dit “dorp van Nahum” was een nederzetting aan de oever van het Meer van Tiberias.
Het was alsof de predikant deze eerste zondag van 2018 bevestigde wat ik afgelopen zomer in Westmalle als goddelijke opdracht kreeg opgelegd. Om in de eigen stad Jezus te volgen, om te zien naar wezen, weduwen en vluchtelingen en op deze manier de sabbat te onderhouden.
Ergo, een bemoedigende zondag om dit nieuwe kalenderjaar mee te beginnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten