zondag 5 november 2017

Geef ons heden...

De gastpredikant preekte over het tweede gedeelte uit het Onze Vader. Het ging over de beden die op onszelf betrekking hebben:

Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.

Het is een tekst uit de Bergrede, MattheĆ¼s 5, 6 en 7. Het Onze Vader staat halverwege deze Sermon on the Mount. Voor de gelegenheid koppelde de voorganger aan deze beden, een gedeelte verderop uit de Bergrede. In hoofdstuk 7 zegt Jezus ook dit:
“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de Profeten.”
Ergo, zo'n bede om te ontvangen is niet vrijblijvend. Het zet je aan tot actie. Hoewel de dominee het verder niet aanstipte of behandelde, liet hij ook een stuk lezen uit die Profeten. Een gedeelte uit Jesaja 58 – jawel, de tekst waarmee ik uit het klooster van Westmalle kwam!
Een oproep dus. Ook deze zondag weer.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004


Geen opmerkingen:

Een reactie posten