woensdag 1 maart 2017

Aswoensdag

Aswoensdag valt veertig dagen voor Pasen. Veertig wordt in de Bijbel vooral geassocieerd met de periode dat Israël door de woestijn zwierf. Die duurde namelijk zo'n veertig jaar. Daarna kon het volk pas het Beloofde Land intrekken. Ook heeft Jezus veertig dagen in de woestijn gevast, waarmee hij dit beschadigde verleden symbolisch herstelde. In de Rooms-Katholeke Kerk neemt men de as van de verbrande palmtakken van het jaar ervoor en tekent hiermee een kruisje op het voorhoofd van iedereen. Het as symboliseert de vergankelijkheid van het aardse leven. De kruisvorm wijst tegelijk op redding.

(Uit: Meint R. van den Berg – Hij nam het kruis en ging..., uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, 2011, bewerking door Reinier Sonneveld)

We hebben behoefte aan iets wat tastbaar, ervaarbaar, onderga-baar is. Stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Het is de as van de palmtakken.
Verwijzend naar de processie die Jezus van Nazareth de stad binnenhaalde als degene die hen wel even van de Romeinen verlossen zou. Dat deed hij niet, hij kwam ons van onszelf verlossen. En we verbranden de palmtakken en beseffen dat de verandering van de omstandigheden of van anderen niet de oplossing voor de wereld is, maar de verandering van onszelf.

(Rikko Voorberg, De Verbrande Hoop, op Lazarus Magazine, 1 maart 2017)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten