vrijdag 24 maart 2017

Oldegalileën

In Leeuwarden heeft in vroeger dagen een klooster gestaan. Het klooster is inmiddels verdwenen, maar de verwijzingen zijn er nog steeds. Tegenwoordig is het een buurt en sinds 1961 een straatnaam. Voor de historie van deze naam, grijp ik terug op het boek Leeuwarder Straatnamen van de stadshistoricus Henk Oly. Dit boek is in 2010 uitgegeven bij de Friese Pers Boekerij.
Oly schrijft:
“Oldegalileën, buurt en straat, danken hun naam aan het franciscanenklooster Galilea dat in de vijftiende eeuw aan het noodelijke eind van de weg aan de oevers van de Ee verrees. In 1498 werd het naar de Tweebaksmarkt verplaatst; het eerste deel van de naam betekent dan ook 'voormalig'. De restanten van het klooster en de voorgangster van de huidige straat zijn al afgebeeld op de kaart die [Jacob] Van Deventer rond 1560 maakte.
De lastige naam is veelvuldig verbasterd: 1501 after alde Galileen; 1511 bij olde Galilee; 1575 't Olde Galeien. Met ''t lijckpad van Oldegaleyen' (1634) en het 'vloerd pad door de gebuirte' (1642) zal de huidige straat bedoeld zijn.”
De website Herbarium Cataplasma meldt: “[In de Middeleeuwen] lag het klooster ten Noorden van de stad. Inmiddels is Leeuwarden gegroeid en ligt deze plek binnen de stadsgrenzen.Het klooster werd in 1472 gesticht door de de edelman Tjomme Oenes Wiarda en zijn adelijke vrouw Ath Bonnema op een stuk land aan de Ee. Tot twee keer toe werd het klooster gebruikt door benden van de Saksische stadhouder om de stad te belegeren. Daarop besloot men het klooster te verplaatsen naar een plek binnen de toenmalige stadswallen, waar het veiliger lag.”
Ik hoef niet de stad uit, om iets van een katholieke geschiedenis te vinden. Nu ik bezig ben met een oriëntatie op het mogelijk kloosterleven, vallen me meer en meer dingen op. Het is zoals met het uitzoeken van een nieuwe auto: als je eenmaal een auto op het oog hebt, zie je er meer exemplaren van rondrijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten