zondag 12 maart 2017

Anders leven

Monniken als Anselmus [van Canterbury] – eigenlijk hoort ook Herman de Lamme tot die kring – deden gewoon wat ze dachten te moeten doen in hun leven dat in het teken stond van 'de zoektocht naar God' (RB 58,7). De horizon najagen zonder de pretentie hem te kunnen vangen en daarbij je been te breken. […]
Elke hedendaagse theoloog en iedere zoeker zou mijns inziens minstens even het monastieke terrein moeten betreden hebben, hetzij door een bezoek aan een klooster, hetzij door het verhaal van Herman de Lamme of een soortgelijk verhaal te lezen. […] De toegangswegen zijn in ieder geval onbegrensd voor wie mensen wil ontmoeten die bij het denken een bevrijdend offer hebben gebracht. Vrije denkers die bereid zijn de zelfontplooiingsdrang in toom te houden en daardoor het zelf in een breder perspectief te ontplooien.

Uit: Thomas Quartier – Anders leven, Hedendaagse monastieke spiritualiteit, Uitgeverij Berne Media, tweede druk 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten