dinsdag 2 oktober 2018

Psalm 84

Gelukkig de mensen die sterk zijn in U,
met de pelgrimsweg in het hart;

van kracht tot kracht gaan zij voort
om op Sion voor God te verschijnen.

In uw voorhoven, Heer,
is mij één dag toch meer dan duizend dagen;
gelukzalig de mens wiens rust is in U.

Hoe hartverrukkend uw woningen,
Heer der hèmelse scháren, *
mijn ziel vergaat van verlanen
naar de voorhoven van de Héer;

mijn hart, ja àl wat ik bén, *
het roept tot de levende Gód.

Vindt zelfs de mùs niet een húis, *
heeft niet de zwaluw haar nest
waar zij haar jóngěn mag bergen?

O, uw altaren te naderen,
Heer der hèmelse scháren, *
Gij, mijn koning, mijn Gód!

Gelukkig die wònen in uw húis, *
die immer U mogen lóven;

gelukkig de mensen die stèrk zijn in Ú, *
met de pelgrimsweg in het hárt.

Gaan zij door een laagte van dòrre woestíjngroei, *
een oase scheppen zij daar:

de eerste regen daalt er weldádig;
van kracht tot kràcht gaan zij vóort *
om op Sion voor God te verschijnen.

Heer, God der hemelse scharen,
hoor Gìj dan mijn gebéd,
verhoor mij, o God van Jákob;

God die ons bevèiligt, zie néer, *
aanschouw die is uw gezálfde.

In uw vòorhoven is mij een dág *
meer toch dan dúizěnd dagen;

liever te staan op die drempel
daar, in het hùis van mijn Gód, *
dan te wijlen in de tenten der bóosheid.

Want een wering, een schíld ĭs de Hèer, *
zijn gunst schenke God ons, zijn lúister;

de Heer zal geen zègening onthóuden *
aan wie in oprechtheid hun wég gaan.

Heer der hèmelse scháren, *
gelukzalig de mens wiens rust is in Ú.

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zoon en heilige Géest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor ímmer; *
tot in de eeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
© tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschieten leden van de Puttense verzetsbeweging een auto van de Duitse Wehrmacht. Een Duitse officier komt om het leven, net als een verzetsman. Een dag later wreken de Duitsers zich. Ze omsingelen Putten. Mannen en vrouwen worden gescheiden en honderden huizen gaan in vlammen op. De Duitsers schieten zes mannen en een vrouw dood. Op 2 oktober worden 661 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Later komen 59 mannen vrij. De overige 602 mannen worden naar concentratiekampen vervoerd. In totaal komen 552 mannen om het leven. Voordat de mannen worden weggevoerd zingen ze psalm 84: “Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, die kiest de welgebaande wegen.”

© Bid, Luister, Leef, Rick Timmermans en Heleen Dekens, eerste druk 2012, Uitgeverij Plateau Barneveld

Dit blog verscheen ook op FritsTromp.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten