zaterdag 28 juli 2018

Psalm 51

God, herschep mijn hart, maak het zúiver, *
geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestánd;

verban mij niet: ver van uw áanschijn, *
noch onttrek mij van uw heilige géest.

Hergeef mij het geluk om uw héil, *
laat bereide gezindheid mijn krácht zijn:

want dan wijs ik verdoolden uw wégen, *
schuldigen vinden de weg tot U terúg.

Bloedbevlekt ben ik – God, neem het ván mij! *
dat ik jubelend uw vríjsprăak mag melden:

Heer, leg Gij mij het woord op de lippen *
en mijn mond verkondigt uw lóf.

Uit: Het boek der psalmen/ uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
(C) tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997

Geen opmerkingen:

Een reactie posten