zondag 24 februari 2019

Werktuigen van de duivel

Paus Franciscus heeft in zijn slotrede van de driedaagse conferentie over bescherming van minderjarigen tegen misbruik binnen de kerk hard uitgehaald naar plegers van seksueel misbruik.
Zij zijn volgens de paus werktuigen van de duivel en slachtoffers dienen tegen hen beschermd te worden. Ook zei hij dat de "toorn van God" de daders zal treffen. Hij bezwoer dat de katholieke kerk alles zal doen om hen voor de rechter te brengen en dat hij kerkleiders zal aanpakken die misbruik verborgen proberen te houden.
Ook kondigde Franciscus een reeks maatregelen aan die misbruik in de kerk, maar ook daarbuiten, moeten terugdringen. Er moet een nieuwe houding komen tegenover misbruik, waarbij de bescherming van het kind voorop moet staan. Ook wil hij een betere screening van kandidaten voor het priesterambt en betere zorg voor slachtoffers van misbruik.
Verder wil hij dat de katholieke kerk zich meer inzet voor het terugdringen van pornografie, met name op internet, en sekstoerisme.

Bron: NOS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten