zondag 14 juli 2019

Maria

I can hear a sweet voice gently calling
Must be the Mother of our Lord

Dit is een citaat uit het nummer Duquesne Whistle van Bob Dylan en het is zijn enige verwijzing naar de Maagd Maria. Oké, met heel veel hangen en wurgen zou ook Queen Mary uit Just Like a Woman een referentie kunnen betekenen naar de meest begenadigde onder aller vrouwen.
Maar gezien de context van Just Like A Woman lijkt me dat zeer onwaarschijnlijk.
Enfin. Moeder Maria. In de katholieke traditie neemt ze een hoge plaats in. In de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle wordt elke avond het Salve Regina gezongen, met de kerklampen uit en een spot op de Moeder van de Heer.
Het is een gezang dat ik niet ken vanuit mijn protestantse overlevering. Tijdens mijn eerste tiendaagse in dit klooster heb ik elke avond dit gezang moeten opzoeken in de liedbundel. Broeder Joël, die in de koorbanken naast me zat, maakte me wegwijs in die bundels. Bij mijn vertrek gaf hij mij de tekst van het Salve Regina mee.
In de Latijnse tekst, de Nederlandse vertaling en zelfs met een Fryske oersetting.
Dat doet me dan wel goed.
En inderdaad, haar positie is een bijzondere. Maria, de verloofde van timmerman Jozef, mocht de Verlosser dragen. Jozef was een ambachtsman met blauw bloed. Mattheüs laat in zijn evangelie zien dat deze houtbewerker een rechtstreekse afstammeling was van koning David. Maar deze prins hoefde zich geen illusies te maken over een troonsbestijging onder het Romeinse bewind.
Maar toch, ondanks deze unieke positie van Maria blijft het de vraag of zij terecht zo wordt opgehemeld als bij mijn katholieke vrienden. Eeuwige maagd? Nergens in de Bijbel wordt verteld dat de broers en zusters van Jezus eveneens zijn verwekt door de Heilige Geest. Het lijkt er sterker op dat Jozef zijn vaderlijke plichten heeft vervuld.
MariaMaria-Tenhemelopneming? In de Bijbel vinden we nergens aanwijzingen dat Maria is opgevaren ten hemel, zoals Jezus, Henoch en Elia. Evenmin dat Maria 'gewoon' is overleden. Maar die laatste optie lijkt wel aannemelijker; anders hadden de Bijbelschrijvers wel een notitie gemaakt over haar hemelvaart.
Ergo.
De positie van Maria vraagt om een bezinning van mijn kant. Het is goed om me hier in te verdiepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten